Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo

Västra Götalands län

Information

Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo är ett av många företag som finns i Munkedal. Det är nämligen den kommunen som Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1991-10-31. Men sedan 1991-01-01 så har Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Brudåsv. 20, 455 31, Munkedal. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0524-18000.

Munkedal arbetar för att företag som Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall inom Munkedals kommun, äga och förvalta fastigheter för bostadsändamål, tomt- eller bostadsrätter samt bygga bostäder och i andslutning därtill affärslägenheter och andra kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom har bolaget på uppdrag att biträda Munkedals kommun med förvaltning av kommunens fastigheter.

Firmatecknare för Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Brink, Per Arne -Petersson, Jan Per-Uno Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo och det är följande personer, Johansson, Lars Anders som är född 1962 och har titeln Extern VD, Petersson, Jan Per-Uno som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Aldegren, Gert Adolf som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Brink, Per Arne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Adolf som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Kjell Alfred som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot.Karlsson, Kim Åsa som är född 1962 och har titeln Suppleant, Knoph, John Olof som är född 1942 och har titeln Suppleant, Bergman, Anders Olof Ansgarius som är född 1944 och har titeln Revisor.Scott, Mats Christer som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant.Bäckström, Per Ove Henry som är född 1941 och har titeln Lekmannarevisor.Ottosson, Bo Ragnar Tryggve som är född 1938 och har titeln Lekmannarevisor.Hellsten, Jan Orvar som är född 1931 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Henriksson, Jan Artur som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.A2 Revision i Göteborg AB som är född och har titeln Revisor.A2 Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo är 556434-5089.